Freedom Song Lyrics Thimayya And Thimayya 2022 Kannada Movie

Freedom Song Lyrics Thimayya And Thimayya 2022 Kannada Movie

Freedom Kannada Song Lyrics

Album
Thimayya And Thimayya
Sung By
J Anoop Seelin
Music
J Anoop Seelin
Lyrics
J Anoop Seelin

Freedom Official Lyrics Music Video Watch Online On Lyricsyaya

Freedom Song Lines (Lyrics) In Kannada:

ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಸನ್ ಇದೆ
ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಮಲಗಿದೆ
ಸಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಗುಮ್ತಿದೆ
ತಲೆ ಧಿಮ್ ಅಂತಿದೆ
ಸನ್ ರೂಫ್ ತೆಗೆದಿದೆ
ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ
ಕಾರ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ
ಕಿವಿ ಗುಂಯ್ ಅಂತಿದೆ
ಸ್ವರ್ಗಾನೆ ಕೈಲಿದೆ
ಬೂಮ್
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಳೊ ಝೋಊಮ್
ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ
ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗೋ ಗೋ ಗೋ ರೌಂಡ್
ವೀ ಗಾಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಂ

ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಸನ್ ಇದೆ
ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಮಲಗಿದೆ
ಸಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಗುಮ್ತಿದೆ
ತಲೆ ಧಿಮ್ ಅಂತಿದೆ
ಚಿಂತೆ ಬಿಡು ನಮ್ದೇನೆ ಟೈಮ್
ಸುಮ್ನ್ ಕೂತರೆ
ನೌ ಇಟ್’ಸ್ ಆ ಕ್ರೈಂ
ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ
ಲವ್ ಅಂಡ್ ಮೇರಿ
ಬ್ಲಡಿ ಮೇರಿ
12345678 ಎಷ್ಟಾದ್ರು ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್
ಬೂಮ್ ಬಾಬಾ
ಓ ಬೂಮ್ ಬಾಬಾ
ವೀ ಗಾಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಂ
ಫ್ರೇಕ್ ಔಟ್
12345678 ಎಷ್ಟಾದ್ರು ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್
ಬೂಮ್ ಬಾಬಾ
ಓ ಬೂಮ್ ಬಾಬಾ

ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಸನ್ ಇದೆ
ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಮಲಗಿದೆ
ಸಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಗುಮ್ತಿದೆ
ತಲೆ ಧಿಮ್ ಅಂತಿದೆ
ಸ್ವರ್ಗಾನೆ ಕೈಲಿದೆ
ಬೂಮ್
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಳೊ ಝೋಊಮ್
ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ
ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗೋ ಗೋ ಗೋ ರೌಂಡ್
ವೀ ಗಾಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಂ

Freedom Song Official Informations:

Singer : J Anoop Seelin
Music : J Anoop Seelin
Lyrics : J Anoop Seelin

Leave a Comment